Ważne terminy

26.06.2020 r. - 10.07.2020 r. (8:00–14:00) - składanie podań o przyjęcie do szkoły oraz dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
31.07.2020 r. - 4.08.2020 r. (8:00–14:00) - dostarczenie zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty
12.08.2020 r. (12:00) - podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz listy rezerwowej (na tablicy ogłoszeń w szkole)
13.08.2020 r. - 18.08.2020 r. (8:00–14:00) - potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły
19.08.2020 r. (12:00) - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych z podziałem na klasy (na tablicy ogłoszeń w szkole)