Z kroniki blilioteki


 

Że mija? I cóż, że przemija?
Od tego chwila, by minęła,
Zaledwo moja, już niczyja,
Jak chmur znikome arcydzieła.
                       Leopold Staff

 LATA POWOJENNE
(na podstawie wspomnień Jana Kędzierskiego
zapisanych 15 kwietnia 1978 roku)

Początki

Organizacją księgozbioru szkolnego zajął się pierwszy dyrektor Liceum - Witold Żarnowski już w sierpniu 1945 roku - drogą zakupu, a także darów od mieszkańców Świebodzina. Wkrótce księgozbiór stał się jednym z największych i najbogatszych na Ziemi Lubuskiej. Ówczesny wizytator szkół, Wiesław Sauter w swej książce "Powrót na Ziemie Piastowskie" pisze: "W czasie wizytacji 17 i 18 stycznia 1946 roku przekonałem się ze zdumieniem, że potrafił (dyrektor) zgromadzić największy w tym czasie księgozbiór, liczący 580 tomów!". Chodziło oczywiście o książki polskie, których wówczas na Ziemi Lubuskiej nie było wiele.

Pierwsze książki

Najstarszym "sprzedawcą" książek do szkolnej biblioteki (według dokumentu z 24 sierpnia 1945 roku) była Bronisława Brasławska, która za 51 książek otrzymała 1500 złotych. W przekazanym zestawie figurują pozycje Sienkiewicza, Reymonta, Wyspiańskiego, Słowackiego, Klemensiewicza, Taszyckiego, Biegeleisena - wydania z lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku.

Bezinteresownym ofiarodawcą okazał się Jan Mizgajski, który przekazał bibliotece 87 książek - m.in. Encyklopedię Orgelbranda wydaną w 1903 roku.

Lokal

Początkowo biblioteka mieściła się na drugim piętrze nad pokojem nauczycielskim. Książki wydawano i przyjmowano przez niewielkie okienko, przy którym, jak przy okienku kasowym, tworzyły się w godzinach wypożyczeń długie kolejki. Wypożyczający nie mieli dostępu do księgozbioru.

Książki niemieckie

W bibliotece był oddzielny dział książek niemieckich. Książek niemieckich było kilkakrotnie więcej niż polskich. W 1955 roku najcenniejsze pozycje niemieckie z zakresu historii, kultury i językoznawstwa odesłano do Biblioteki Narodowej w Warszawie. Staraniem Jana Kędzierskiego zachowała się w bibliotece szkoły 20-tomowa Encyklopedia Meyera z lat 1874-1878.

Bibliotekarze

Po wojnie szkolnictwo nie rozporządzało etatami bibliotekarza, dodatkowe czynności w bibliotece wykonywali odpowiednio "podszkoleni" nauczyciele. Pierwszymi bibliotekarzami byli: Witold Żarnowski - nauczyciel biologii 1946-1954, Jan Kędzierski - nauczyciel języków obcych 1954-1957, Michał Zawiślan - nauczyciel języka polskiego.

04 mKolejnymi, już etatowymi bibliotekarzami byli: Władysław Kasperkiewicz, Eugenia Radowa, Stefania Howorkowa, Halina Pyra, Wanda Kurzyńska. Od września 2000 r. do chwili obecnej funkcję nauczyciela bibliotekarza pełni Aleksandra Stronka.

 

01 m 05 m
03 m 


  

LATA 2000-2012

Komputeryzacja zbiorów

06 mW roku szkolnym 2003/2004 rozpoczęto komputerowe opracowanie zbiorów w programie Mol Optivum. W 2006 roku zamknięto prowadzenie katalogu kartkowego i rozpoczęto komputerową ewidencję wypożyczeń.

W roku szkolnym 2008/2009 uruchomiono katalog elektroniczny biblioteki w sieci szkolnej. Rok później ukończono komputeryzację zbiorów.

Strona internetowa

dyplom mW marcu 2003 roku utworzono stronę internetową biblioteki szkolnej. W kwietniu 2004 roku serwis internetowy (obecnie zamknięty, ale nadal dostępny pod adresem: www.bibliotekaloswiebodzin.republika.pl) został laureatem konkursu na najlepszą stronę bibliotek szkolnych i pedagogicznych "Pokaż swoją dobrą stronę" - organizowanym przez ogólnopolski miesięcznik "Biblioteka w Szkole".

Stronę www biblioteki umieszczono również na liście szesnastu przykładowych stron www bibliotek szkolnych znajdujących się na płycie CD dołączonej do książki Mirosławy Bogacz "Vademecum skomputeryzowanego nauczyciela bibliotekarza" (Warszawa, Agencja Sukurs 2005).

Przyjaciele Biblioteki

dyplom mHonorując udzieloną pomoc w rozbudowywaniu biblioteki szkolnej, tytuł "Przyjaciela Biblioteki" nadano: Pani Krystynie Tyńskiej, Panu Tomaszowi Pelczarskiemu, Panu Stanisławowi Latuskowi oraz Panu Tomaszowi Tustanowskiemu. 

Współpraca z ogólnopolskim czasopismem "Biblioteka w Szkole"

Dzięki współpracy z czasopismem działania podejmowane przez bibliotekę promowane są na terenie całego kraju.

  • W 2005 r. w 9. numerze czasopisma ukazała się relacja z obchodów organizowanego na forum szkoły Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych. 
  • W listopadzie 2005 roku w wersji internetowej czasopisma www.bibliotekawszkole.pl opublikowano prezentację multimedialną dla maturzystów ("Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej"), której współautorką jest nauczyciel bibliotekarz szkoły. Prezentacja do dzisiaj wykorzystywana jest przez wiele szkół w Polsce na lekcjach z maturzystami.   
  • W kolejnych latach w wersji internetowej czasopisma zamieszczono gazetki, które opracowano na potrzeby promocji czytelnictwa w szkole ("Ryszard Kapuściński, książę reportażu" oraz "Wieczerza wigilijna. Tradycje ludowe").

logo biblioteki 1