PCK

pckKim jesteśmy?
Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy I Liceum Ogólnokształcącym w Świebodzinie jest jednostką organizacyjną Polskiego Czerwonego Krzyża. Działa w naszej szkole od 8 stycznia 2009 roku. Skupia uczniów i nauczycieli zainteresowanych krzewieniem idei honorowego oddawania krwi, a także szeroko pojętej pomocy potrzebującym w ramach działań statutowych PCK. Liczba członków waha się w granicach od kilkunastu do dwudziestu kilku osób. Co roku liczba ta ulega zmianie, gdyż w kwietniu absolwenci opuszczają mury szkolne, a we wrześniu dołączają do nas ‘nowi’ uczniowie

Czym się zajmujemy?
Przede wszystkim organizujemy w naszej szkole akcje zbiórki krwi - dwa razy w roku, wiosną i jesienią, z pomocą Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze. Prowadzimy działania promocyjne tych akcji tak, aby zachęcić do udziału w nich nie tylko uczniów, ale także innych mieszkańców Świebodzina i okolic (plakaty, informacje w mediach lokalnych i parafiach). Nasza szkoła rokrocznie bierze udział w ogólnopolskim turnieju ‘Młoda Krew Ratuje Życie’, który zachęca młodzież do wzięcia udziału w akcjach krwiodawstwa. Ponadto, Klub HDK PCK organizuje kwesty uliczne na rzecz PCK.

Zaproszenie
Jeśli chciałbyś wstąpić do Klubu HDK PCK w naszej szkole - serdecznie zapraszamy! Członkiem Klubu może być każdy, kto chciałby zostać krwiodawcą, a także, jeśli z jakiś względów nie może nim być, chce wspierać nasze działania. Nie musisz mieć ukończonych 18 lat, żeby z nami współpracować, ale jeśli będziesz chciał oddać krew, będziesz musiał niestety zaczekać do pełnoletności.

 


W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.